Aanbesteding volwasseneducatie

Regionaal projectleider aanbesteding volwasseneneducatie.

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.

Dit project bestond uit het regionaal coƶrdineren van een aanbestedingstraject voor educatie in Noordoost-Brabant. In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is het proces vormgegeven en doorlopen om te komen tot nieuwe educatietrajecten voor laaggeletterden in alle gemeenten van de arbeidsmarktregio.