Projecten

Public Square heeft diverse projecten uitgevoerd.

Zo hebben wij de regionale projectleiding op ons genomen om Noordoost-Brabant te voorzien van kwalitatief hoogwaardige Volwasseneneducatie. Ook hebben we het burgerinitiatief ondersteund om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Boxtel.

Naast projecten levert Public Square ook ander diensten. Zo kunnen we worden ingehuurd voor opdrachten in beleidsadvisering, het geven van workshops, het sparren rondom specifieke problemen en het mede schrijven van brieven en artikelen.

Regionaal projectleider aanbesteding volwasseneneducatie
Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.

Dit project bestond uit het regionaal coƶrdineren van een aanbestedingstraject voor educatie in Noordoost-Brabant. In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is het proces vormgegeven en doorlopen om te komen tot nieuwe educatietrajecten voor laaggeletterden in alle gemeenten van de arbeidsmarktregio.

Glasvezel Boxtel.

Dit project bestond uit het ondersteunen van een burgerinitiatief om te komen tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Boxtel. Public Square heeft het projectvoorstel geschreven om te komen tot een projectmatige aanpak van de uitrol van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast hebben wij contacten met de gemeente onderhouden en het traject naar besluitvorming begeleid.