U kunt bij ons terecht voor verschillende diensten. U kunt denken aan:

– Projectmanagement en beleidsontwikkeling
– Ondersteunen van burgerparticipatie en -initiatieven
– Geven van workshops en trainingen
– Sparringpartner op beleidsdossiers en strategische vraagstukken
– Schrijven van artikelen en brieven.

Bij het ontwerpen van de (beleids)processen maken wij gebruik van de principes van het design thinking. Onderaan deze pagina leest u wat wij hieronder verstaan.

Workshops en trainingen

Public Square ontwerpt samen met u workshops en trainingen. Desgewenst kunnen wij deze ook voor u verzorgen. Denk hierbij aan kennisbevordering over burgerparticipatie, brainstormsessies en organiseren van bijeenkomsten met diverse stakeholders.

Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Projectmanagement en beleidsontwikkeling

Zoekt u iemand om het overzicht te houden op een specifiek project? Public Square heeft ervaring met het leiden van (complexe) projecten met meerdere stakeholders. Ook hebben wij ervaring met het ontwerpen van uitvoeringsplannen en het implementeren van beleid. Wij kunnen u ondersteunen in alle stappen van de beleidscyclus.

Burgerparticipatie

Public Square ondersteund burgerparticipatie. Dit kan bestaan uit het begeleiden van burgerinitiatieven ten opzichte van de (lokale) overheid, het behartigen van belangen van een bepaalde bewonersgroep. U kunt ook denken aan het organiseren en regisseren van een burgerparticipatietraject bij de ontwikkeling van de fysieke (en sociale) omgeving.

 

Design thinking

Wij werken met de principes van design thinking. Dit betekent dat we bij het ontwerpen van processen, het begeleiden van burgerparticipatie en het ontwikkelen van beleid uit gaan van de behoefte van de doelgroep. In voortdurende samenspraak met de doelgroep, de belangen en behoeften uit deze groep en uw ambities stellen we een proces samen zodat u elkaar goed begrijpt. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en kunde over en weer. Het beleid wordt hierdoor maatschappelijk effectief is. We maken van het olifantenpaadje bestaande beleid.