Public Square is een organisatie die zich inzet om de interactie tussen burgers, organisaties en overheden te bevorderen. Dit om maatschappelijk rendement te behalen. Dit doen wij onder andere door verschillende project- en adviesopdrachten voor de overheid uit te voeren, burgerparticipatie te bevorderen door het ondersteunen van burgerinitiateven en door trainingen te verzorgen met diverse inhoud.

Onder diensten vindt u een overzicht van wat wij u kunnen bieden. Op onze projectenpagina vindt u een kort overzicht van al uitgevoerde projecten.

We werken samen!

De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en Public Square werken voortaan samen. Het doel van de samenwerking is om overheden kennis te laten maken met het Agoramodel en hen alle tools te bieden om dit voor het eigen werkgebied in te zetten.

Het Agoramodel wordt ingezet om integratie van statushouders te bevorderen. Ook kan het andere inwoners helpen om meer en beter te participeren in de samenleving. Statushouders en inwoners van het betreffende gebied maken kennis met elkaar in gebouwen en rondom onderwerpen die voor allen herkenbaar zijn. Deze gebouwen en onderwerpen worden ‘sferen’ genoemd. Over deze sferen wordt een gesprek gevoerd om te bezien waar overeenkomsten en verschillen zitten. De techniek van deze gesprekken is zodanig ingericht dat er zonder oordeel gediscussieerd kan worden. Zo krijgt men meer begrip voor elkaar, helpt het alle betrokkenen om een eigen weg in de samenleving te vinden en wordt integratie en participatie bevorderd.

Wilt u een gesprek over welke oplossing het Agoramodel voor uw gebied kan betekenen? Neem dan gerust contact op.